YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda
Yeni Zelanda

Niçin Yeni Zelanda

 

NİÇİN YENİ ZELANDA? Yeni Zelanda iklimi, yaşam koşulları ve bozulmamış doğasıyla dünyanın en güzel birkaç ülkesinden biri. Bu güzel ülke yıllardır dünyanın gözde eğitim merkezlerinden biri aynı zamanda. Yerlilerin diliyle “ Aotearoa” olarak anılan Yeni Zelanda, Büyük Okyanusun güney kesimindeki bir ada ülkesidir. En yakın komşusu Avustralya’nın 1600 km güneydoğusunda yer alan ülke, Cook Boğazının birbirinden Kuzey ve Güney adlı iki büyük ada ve bir dizi küçük adacıktan oluşmaktadır. Yeni Zelanda’nın coğrafi kopukluğu, kendine özgü toplumsal, kültürel ve ekonomik bir yapılanma göstermesinde önemli bir rol oynamıştır. Yüzölçümü 267.844 kilometre kare olan Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’dur. Yeni Zelanda’da ılıman ve yumuşak bir iklim hüküm sürer. Mevsimlik ve günlük ortalama sıcaklık farkı 10 derece dolaylarındadır. Yazın ülkenin büyük bölümünde 21 derecenin üzerinde olan gündüz sıcaklığı kuzeyde zaman zaman 27 dereceyi geçer. Kışın gündüz sıcaklığı çok nadir olarak 10 derecenin altına iner. Yeni Zelanda, güney yarım kürede yer aldığı için mevsimler kuzey yarım küreye göre tam tersidir. Yılın en sıcak ayları Ocak ve Şubattır. Sonbahar, Mart ve Nisan aylarını kapsar. Kış mevsiminin en soğuk dönemi Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Eylül ve Ekim ayları ise İlkbahar aylarıdır. İklim özellikleri bakımından genellikle kış ayları nemli ve yağışlı, yaz ayları ise sıcak ve kurak geçmektedir. Geçmişte ülkenin yaklaşık üçte ikisini kaplayan ormanlar, günümüzde yalnızca beşte birlik bir alanla sınırlanmıştır. Buna rağmen, Yeni Zelanda’nın her yerinde yemyeşil ormanlara rastlamak mümkündür.  Dünya haritasına baktığımızda Türkiye’ye Yeni Zelanda’dan daha uzak bir ülke bulmak zor. Diğer ifade ile bizler için dünyanın öbür ucu. Her geçen yıl Türk öğrencilerin de giderek artan oranda ilgisini çeken Yeni Zelanda’nın popülerliğinin artışı sebepsiz değil elbette.

NİÇİN YENİ ZELANDA’DA EĞİTİM ?

  • Ekonomik
  • İngilizce öğrenimi için ideal
  • Güvenli ve huzurlu bir ülke
  • Yüksek düzeyde yaşam standartı
  • Yenilikçi yaşam biçimi
  • Doğa sporları cenneti
  • Sıcak ve dostça bir ortam
  • Gelişmiş modern bir ülke
  • Tüm dünyaca bilinen üst düzey eğitim standardı
Yeni Zelanda Vize
Yeni Zelanda Blog